slide
ACCESS.SAFETY
UW PARTNER VOOR ARBEIDSVEILIGHEID
Onze RI&E

ACCESS.SAFETY, uw partner voor arbeidsveiligheid!

 

Een goede investering!

Investeren in veiligheid loont. Misschien niet direct, maar zeker op lange termijn. Daar zijn wij, bij Access.Safety, van overtuigd. Ziektekosten, stilstand, verminderde productiviteit, boetes van de Inspectie SZW, onenigheid met de verzekering en claims van letselschadeadvocaten zorgen voor kosten die vele malen hoger liggen dan wat u kwijt zult zijn aan preventieve veiligheidsmaatregelen.
 

Compleet in veiligheid

Access.Safety heeft een compleet aanbod aan diensten op het gebied van veiligheid. Wij kunnen voor uw bedrijf een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen. Wij helpen u bij het certificeerbaar maken van uw bedrijf, zoals VCA* of VCA**, ISO en Groenkeur. Ook voor het verzorgen van werkplekinspecties, observaties en ontruimingsoefeningen bent u bij Access.Safety aan het goede adres. Tevens kunt u bij ons terecht voor cursussen, opleidingen en trainingen. Tot slot adviseren wij en kunt u onze specialisten tijdelijk inhuren.

 

Een praktische werkwijze

Wij maken veiligheid niet moeilijker dan het is. Natuurlijk moet het beleid op papier kloppen. Maar veel belangrijker vinden wij dat het in de praktijk werkt. Wij verkopen daarom geen mooie verhalen of dure boekwerken, maar staan naast u en spreken de taal van de werkvloer. Waar het ons om gaat, is dat het aantal ongevallen daalt en dat de productiviteit van uw organisatie verbetert.
 

Hobéon SKO gecertificeerd

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door een aanwijzing van het Ministerie van SZW, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Daarmee voldoen zij aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.