slide

Arbobeleid

 

AANTONEN DAT U VEILIG WERKT MET een arbobeleid

Met een aantoonbaar arbobeleid toont u aan dat u veilig werkt. U voldoet niet alleen aan de belangrijkste eisen van de Arbowet, u geeft ook nog eens automatisch een praktische invulling aan deze eisen.
 

De Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (afgekort Arbo-wet) stelt wettelijke verplichtingen aan zowel werkgevers als aan werknemers. U bent niet alleen werkgever wanneer u personeel in loondienst heeft, maar ook wanneer u ZZP’ers of uitzendkrachten inhuurt en vrijwilligers of stagiaires aan het werk heeft. 

zorg dragen voor een Arbeidsomstandighedenbeleid (artikel 3) uit de arbo-wet.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht het Arbeidsomstandighedenbeleid op schrift te hebben gesteld.

 

Waarom arbobeleid

  • Door structureel aandacht aan veiligheid te besteden, ontstaat een veiligheidscultuur in uw bedrijf. Daardoor daalt de kans op ongelukken en het verzuim in uw bedrijf.
  • U dekt aansprakelijkheidsrisico’s af doordat u op papier heeft staan hoe u met veiligheid omgaat.
  • U kunt zich onderscheiden in de markt door u te profileren als een partner die haar veiligheidszaken goed voor elkaar heeft.
  • Deugdelijk en veilig klim(materiaal), goedgekeurde machines, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting zorgen voor een hogere arbeidsmotivatie.
  • Door tijdens een VGM-overleg periodiek samen stil te staan bij elkaars veiligheid, ontstaat een hechtere band tussen uw medewerkers.
 

VOLLEDIGE ONDERSTEUNING TEGEN EEN VASTE PRIJS

Met ondersteuning en begeleiding van Access.Safety is het arbobeleid niet moeilijk. We weten namelijk precies welke stappen genomen moeten worden. We nemen u bovendien al het werk uit handen waardoor uw inspanning minimaal is. Dat doen we tegen een vaste prijs en met de kwaliteitsgarantie dat eventuele tekortkomingen in de systeemdocumentatie kosteloos worden verholpen. Deze vaste prijs met garantie kunnen wij ons veroorloven, omdat wij weten waarover wij praten. Tijdens het proces heeft u één adviseur die ook aanwezig is tijdens de audit.
 

EEN ONDERHOUDSCONTRACT 

Om uw systeem op orde te houden, moet u ondermeer VGM-meetings en werkplekinspecties verzorgen. Met een servicecontract bij Access.Safety is dat in één keer geregeld. We zorgen er voor dat veiligheidsbewustzijn diep verankerd raakt in uw organisatie.
 

MEER INFORMATIE OF EEN OFFERTE VOOR het arbobeleid

Meer weten over ondersteuning bij het arbobeleid of een offerte ontvangen? Neem dan contact op. U kunt ook het formulier invullen. U wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs.