slide

Hoe moet ik mijn Arbobeleid opstellen?

Access.Safety legt het uit

Het opstellen van Arbobeleid is best ingewikkeld. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft maar liefst 11 artikelen over het opstellen en uitvoeren er van. Toch kunnen we wel vier terugkerende thema’s onderscheiden: Voorlichting, Instructie, Toezicht en Sanctiebeleid. Bent u op zoek naar een duidelijke uitleg over het opstellen van een Arbobeleid? Access.Safety deelt graag de belangrijkste informatie met u!
 

Voorlichting en Instructie

Als we artikel 3 tot en met 11 van de Arbowet doorlezen, valt één ding gelijk op: er wordt veel aandacht geschonken aan het voorkomen van ongelukken en ziekte op de werkvloer (preventie). En wat is belangrijk om dit goed te organiseren? Voorlichting en Instructie. Zoals u misschien wel weet, begint arbeidsveiligheid met de RI&E en het Plan van Aanpak. Zijn die eenmaal geschreven en getoetst? Dan is het tijd voor de volgende stap: het delen van de RI&E met uw werknemers en het uitvoeren van de maatregelen in het Plan van Aanpak. Maatregelen op het gebied van Voorlichting of Instructie zijn bijvoorbeeld:
 
• Instructies geven over bepaalde apparaten
• Het beschikbaar stellen van belangrijke (veiligheids)informatie
• Het volgen van cursussen voor bepaalde taken
 
Wilt u dat uw voorlichting en instructie het gewenste resultaat hebben? Dat werknemers bijvoorbeeld nooit vergeten om zich goed voor te bereiden voor ze met gevaarlijke stoffen werken? Zorg er dan voor dat u regelmatig zorgt voor het opfrissen van deze kennis.
 

Toezicht

Het kan voorkomen dat er, ondanks een goed Arbobeleid, fouten worden gemaakt. Er wordt misschien slordig gewerkt, huidige werknemers vergeten kennis te delen met nieuwe krachten, een bepaalde situatie blijkt gevaarlijker te zijn dan eerst gedacht, etc. Daarom is het erg belangrijk om Toezicht te houden, uitgevoerd door één of meer vaste personen binnen het bedrijf. Artikel 8.4 van de Arbowet houdt de werkgever hier verantwoordelijk voor: hij moet het toezicht organiseren en er een taak van maken die hij eventueel kan delegeren aan leidinggevenden.
 

Sanctiebeleid

Toezicht en het daarbij horende Sanctiebeleid maken duidelijk hoe serieus iedereen het Arbobeleid moet nemen: als de werkgever (of iemand anders namens hem) ziet dat er iets mis gaat op het gebied van bedrijfsveiligheid en -gezondheid, is het zijn taak daar iets aan te doen. Hij mag verder ook sancties opleggen aan werknemers (bijvoorbeeld een boete of schorsing) als zij verantwoordelijk zijn voor het gevaar en er niets aan doen.
 

Mag Access.Safety uw Arbobeleid opstellen?

Een goed geschreven en uitgevoerd Arbobeleid is van levensbelang voor elk bedrijf: het helpt uw werknemers gezond, gelukkig en gemotiveerd te blijven. Mag Access.Safety u helpen met het opstellen van uw Arbobeleid? Dankzij onze arbodeskundigen zien we niets over het hoofd: voorlichting, instructie, toezicht én sanctiebeleid. Neem nu contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.