slide

Waarom is Arbobeleid belangrijk?

En wat is het nut er van?

De Arbowet en het daarbij horende Arbobeleid is enorm belangrijk voor het regelen van gezonde, veilige werkomstandigheden. De wet beschrijf alle regels tot in detail, terwijl het beleid draait om de (praktische) uitvoering van die wet. Ergert u zich wel eens aan al die wetten en regeltjes die de overheid aan ons oplegt? En vraagt u zich af wat nu het echte nut is van het Arbeidsomstandighedenbeleid? Lees dan gauw verder, Access.Safety geeft u graag antwoord!
 

Gevolg goed Arbobeleid hele bedrijf

Laten we met één belangrijk voordeel van een goed arbobeleid beginnen: bewustzijn. Als u bijvoorbeeld vastlegt wat de risico’s zijn van werkzaamheden en hoe deze voorkomen kunnen worden, wordt iedereen zich meer bewust van arbeidsveiligheid. Werknemers gaan meedenken en opletten: ‘Mijn collega vergeet zijn veiligheidsbril, daar moet ik hem op wijzen’. Of: ‘Waarom gebruiken we eigenlijk altijd deze methode en niet die?’. Het opstellen en uitvoeren van Arbeidsomstandighedenbeleid zorgt er zo voor dat goede arbeidsomstandigheden teamwerk wordt.
 

Arbobeleid voor werkgevers

Misschien denkt u dat Arbobeleid alleen belangrijk is voor werknemers. Dat klopt niet helemaal:
 
• U voorkomt dat u persoonlijk wordt vervolgd (aansprakelijk wordt gesteld) voor een verongelukte werknemer
• Uw werknemers presteren beter
• Klanten kiezen eerder voor u, omdat ze weten dat u alles op orde heeft
 
Zo voorkomt het Arbobeleid veel problemen: als u kunt aantonen dat u alles heeft gedaan om een werknemer te beschermen op zijn werk, hoeft u hopelijk geen schadevergoeding te betalen als er toch iets gebeurt. Maar het tweede en derde punt is wat ons betreft veel belangrijker: een goed Arbobeleid zorgt voor gemotiveerde werknemers en tevreden (en hopelijk terugkerende) klanten. En dat wil toch iedereen?
 

Arbobeleid voor werknemers

Als het goed is, profiteren werknemers net zo veel (of wie weet nog meer) van uw Arbobeleid:
 
• Ze kunnen veilig en gezond hun werk verrichten
• Ze kunnen zo lang mogelijk hun (favoriete) werk uitvoeren
• Ze voelen zich gewaardeerd omdat er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke wensen
 

Access.Safety weet alles van Arbobeleid

Is het u iets duidelijker geworden waarom Arbobeleid zo belangrijk is? We hopen dat u nu beseft dat de Arbowet niet zomaar een wet is: het is belangrijk voor de productiviteit, voor een veilige werkomgeving, voor uw bedrijf in het algemeen, voor uw werknemers én voor uw eigen aansprakelijkheid. Mag Access.Safety u helpen met het opstellen en uitvoeren van uw Arbobeleid? Wij hebben tientallen jaren ervaring met arbeidsveiligheid, zijn op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en leveren altijd maatwerk. Neem nu contact met ons op en krijg uw Arbobeleid weer op orde!