slide

Wat is een arbobeleid?

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om een duidelijk Arbobeleid op te stellen. In een Arbobeleid legt u in principe vast wat de risico’s zijn van de werkzaamheden en hoe u een veilige en schone werkomgeving kan creëren voor uw medewerkers. Wilt u er zeker van zijn dat uw Arbobeleid voldoet aan alle eisen? Lees dan snel verder of neem contact op met Access.Safety, wij helpen u graag verder!
 

Wat staat er vermeld in het arbobeleid

In tegenstelling tot de Arbowet waar alle regels in staan beschreven, draait het Arbobeleid meer om de (praktische) uitvoering. In dit beleid worden onder andere de volgende thema’s beschreven: Voorlichting, Instructie, Toezicht en Sanctiebeleid. Hierin wordt beschreven wat de werkzaamheden zijn en hoe deze veilig uitgevoerd kunnen worden.
 

Onderdelen van het Arbobeleid zijn onder andere:

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Arbodienst of bedrijfsarts
  • Preventiemedewerker
  • Bedrijfshulpverlening (bhv’er)
  • Voorlichting en instructie
  • Toezicht
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • Arbocatalogus

Het Arbobeleid is een gedetailleerd plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe bedrijven risicofactoren kunnen uitsluiten. Met een Arbobeleid kunt u te allen tijde aantonen dat er veilig en verantwoordelijk wordt gehandeld, binnen het bedrijf.  

De eerste stap voor het succesvol opstellen van een Arbobeleid is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is niet alleen verplicht, het biedt u ook de blauwdruk tot het creëren van een veilige werkomgeving. Meer weten? Op de pagina RI&E van Access.Safety vindt u meer praktische informatie.
 

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de werkgevers én de werknemers zich aan de arboregels houden. Tijdens de inspectie wordt er voornamelijk gekeken naar de arbeidsomstandigheden, genomen maatregelen op de werkplek en of het op papier is vastgelegd. Wanneer er sprake is van een overtreding heeft de inspectie het recht om maatregelen op te leggen.
 

Access.Safety helpt graag met het opstellen van uw Arbobeleid

Het Arbobeleid is een belangrijk onderdeel voor het regelen van gezonde en veilige werkomstandigheden. Dit beleid beschrijft niet alleen de rechten van de medewerkers, maar ook uw rechten als werkgever. Laat u zich daarom goed adviseren bij het opstellen van uw arbobeleid. Bij Access.Safety nemen wij u graag de zorg uit handen! Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.