slide

Wat staat er in de Arbeidsomstandighedenwet?

Zie artikel 3 van de Arbowet

Als u de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) er op na slaat, kunt u in artikel 3 lezen dat de werkgever voor de gezondheid en veiligheid van zijn of haar werknemers moet zorgen, zolang het tenminste gaat om “alle met de arbeid verbonden aspecten”. Om dit voor elkaar te krijgen, moet een werkgever een beleid voeren “dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”. Vervolgens wordt in de artikelen 3 tot en met 11 het Arbobeleid tot in detail beschreven. Is al die wettelijke taal u wat te moeilijk en bent u bang dat u dingen over het hoofd ziet? Misschien heeft u dan iets aan de uitleg van Access.Safety.
 

Hoe voer je een (wettelijk) Arbobeleid?

In de Arbeidsomstandighedenwet worden maar liefst 9 artikelen gewijd aan het Arbobeleid. Dit geeft wel aan hoe belangrijk we het tegenwoordig vinden dat alles goed geregeld wordt rondom arbeidsveiligheid. Artikel 3 beschrijft onder andere de verplichting van de werkgever om werk zo te organiseren dat werknemers geen gevaar lopen en om werk zoveel mogelijk af te stemmen op het individu. Verder is de werkgever ook verplicht om zijn beleid regelmatig te toetsen en/of aan te passen aan de praktijk. De andere artikelen rondom Arbobeleid gaan verder de diepte in, ze beschrijven bijvoorbeeld:
 
• Het maken van een RI&E
• Hoe u zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomt en beperkt
• Wanneer u informatie moet delen met het publiek
• De verantwoordelijkheden van werknemers
• Het melden en registreren van arbeidsongevallen of beroepsziektes
 

Wanneer overtreedt u de Arbowet?

Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, toch is het voor veel werkgevers onduidelijk wat zij volgens de arbowet moeten regelen. Bent u dus bijvoorbeeld vergeten om een (getoetste) RI&E uit te voeren en een Plan van Aanpak te maken? Of heeft u een ongeval op de werkvloer niet gemeld bij de Arbeidsinspectie? Volgens de wet bent u dan in overtreding. Als de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) dit constateert, kunnen de gevolgen serieus zijn. Laat u daarom altijd goed adviseren bij het opstellen van uw arbobeleid.
 

Access.Safety weet alles van de Arbeidsomstandighedenwet

Het is u waarschijnlijk duidelijk geworden dat de Arbowet en het daarbij horende Arbobeleid geen peulenschil is. Kunt u wel wat advies en ondersteuning gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid? Dan zijn de arbodeskundigen van Access.Safety u graag van dienst! Of het nu gaat om de RI&E, de bedrijfshulpverlening of het werken met gevaarlijke stoffen, wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste Arbowetgeving. Neem nu contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.