slide

Een goede RI&E voorkomt boetes en ongevallen

Is een RI&E verplicht? Jazeker! In de Arbowet artikel 5 staat dat het verplicht is om een actuele RI&E te hebben. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). 
 
ZZP'ers opgelet!
Indien u als ZZP'er iemand inhuurt, bijvoorbeeld een uitzendkracht of een andere ZZP'er, wordt u door de Arbeidsinspectie en door het OM gezien als werkgever! En dient u over een actuele RI&E te beschikken.
 
De RI&E moet altijd actueel zijn.
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan een nieuwe werkmethode, veranderende wet- en regelgeving, een ingrijpende verbouwing of nieuwe werkzaamheden voor uw medewerkers.
 
HOBÉON SKO GECERTIFICEERD
Onze RI&E's worden uitgevoerd door gecertificeerde hoger veiligheidskundigen (Hobéon SKO). Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 
Moet iedere organisatie zijn RI&E laten toetsen?
Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen. Omdat onze RI&E's door een gecertificeerd kerndeskundige worden gemaakt of gecontroleerd zijn onze RI&E's altijd getoetst.
 
Een branche-RI&E of een op maat geschreven RI&E?
Ja, het is mogelijk om zelf een branche-RI&E op te (laten) stellen. Echter werkt het hebben van een branche-RI&E niet in uw voordeel indien uw RI&E aan het bevoegd gezag (Arbeidsinspectie, OM) moet worden getoond. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeval. Ook ontbreekt het bij een branche-RI&E aan op maat geschreven adviezen. Wij zijn dan ook pertinent geen voorstander van een branche-RI&E.
Categorie:
Arbeidsveiligheid, RI&E
Auteur:
Access Safety
RVK Hoger veiligheidskundige (HVK) gecertificeerd arbo-kerndeskundige hobéon SKO NR.39044 Lid NVVK/SVK
Datum:
28-08-2019