slide

Geen strafvervolging dankzij het VCA* systeem van Access.Safety.

        Onlangs is een 22-jarige monteur tijdens werkzaamheden aan en bij een ULO-cel overleden.

Op dit moment is het onderzoek nog volop gaande, dus over de toedracht kan nog niets gezegd worden.

Het bedrijf heeft Access.Safety (een gecertificeerd veiligheidskundig adviesbureau) in de arm genomen om het ongeval te onderzoeken. De voorlopige conclusie van Access.Safety is dat het bedrijf haar zaakjes prima op orde had. Het bureau doelt hierbij ondermeer op de voor het bedrijf op maat geschreven risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E van het bedrijf wordt het gevaar van ULO (ultra low oxygen) erkend en duidelijk omschreven. De voorlichting en instructie van de monteur was bij het bedrijf op orde, evenals het toezicht, het periodiek overleg en de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat het ongeval desondanks toch heeft kunnen gebeuren is voor velen een groot raadsel.

Wij adviseren iedereen om intern nog eens goed te kijken of alle gevaren van het werk wel in beeld zijn gebracht en of deze gevaren afdoende worden beheerst. Het ongeval laat zien dat veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is.

 

Update

 

Geen strafvervolging dankzij het VCA* systeem van Access.Safety.

Zojuist is bekend geworden dat onze klant (werkgever) niet persoonlijk wordt vervolgd voor het dodelijk ongeval met zijn werknemer (art. 307 Strafrecht).

De Officier van Justitie heeft (in overleg met de betrokken Arbeidsinspecteurs) de voorlichting, instructie, overleg, toezicht en de verstrekte middelen als toereikend beoordeeld, evenals de door ons uitgevoerde risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E). Het ongeval wordt nu bestuursrechtelijk afgehandeld.

Neemt niet weg dat er desondanks, ondanks de aantoonbare zorgplicht van deze werkgever, een monteur van 22 jaar om het leven is gekomen. Een groot verlies voor het bedrijf, en een onnoemelijk groot verlies voor de nabestaanden (ouders, vriendin en vriendengroep).

Om ongevallen en strafvervolging te voorkomen wijzen wij op het belang van een op maat gemaakte RI&E (dus geen algemene branche RI&E) met aansluitend een deugdelijk arbobeleid.

Het ongeval laat zien dat veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is.

Categorie:
Arbeidsveiligheid
Auteur:
Access Safety
RVK Hoger veiligheidskundige (HVK) gecertificeerd arbo-kerndeskundige hobéon SKO NR.39044 Lid NVVK/SVK
Datum:
30-07-2019