slide

Update dispensatieregeling VCA-diploma i.v.m. corona

Gisteren maakte SSVV een wijziging bekend van de dispensatieregeling voor verlopen diploma's en certificaten. Concreet betekent dit het volgende voor examenkandidaten:

Als het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, moet de kandidaat voor 1 september 2020 weer examen doen.

Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus niet konden doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2020. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers dan wel door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.

Als het diploma tussen 1 juli en 1 september 2020 verloopt, moet de kandidaat voor de verloopdatum gewoon weer examen doen. Hiermee kan dus niet gewacht worden tot 1 september. 

Het bovenstaande geldt voor alle diploma's en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma's die tussen 13 maart en 1 juli 2020 zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.'

We adviseren je om examens op tijd in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten, omdat er mogelijk een piek in examenaanvragen kan ontstaan. 

 

Categorie:
VCA
Auteur:
Access Safety
RVK Hoger veiligheidskundige (HVK) gecertificeerd arbo-kerndeskundige hobéon SKO NR.39044 Lid NVVK/SVK
Datum:
05-06-2020