slide

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Jaarlijks duizenden incidenten

Ieder jaar zijn er in Nederlandse bedrijfsleven duizenden incidenten. Er zijn circa zesduizend bedrijfsbranden per jaar. Ongevallen waarbij eerste hulp moet worden verleend, zijn aan de orde van de dag. Vanuit diverse wet- en regelgeving en vanuit haar zorgplicht (art.7:658 BW) dient iedere organisatie, bedrijf of instelling zich goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoring van het primaire proces. Hiertoe dient een effectieve bedrijfsnoodorganisatie (BNO) te worden opgezet die incidenten snel (binnen 3 minuten) en effectief kan bestrijden.
 

Een bedrijfsnoodplan door Access.Safety

Access.Safety heeft ruime ervaring met het ontwerpen van bedrijfsnoodorganisaties. We kunnen u de volledige realisatie uit handen nemen. Onze veiligheidsspecialisten bekijken op locatie welke bedrijfsspecifieke risico’s uw onderneming of organisatie kent. Vervolgens brengen we, samen met u, de maatgevende scenario’s in kaart waarop de bedrijfsnoodorganisatie wordt ontworpen.
 

Hobéon SKO gecertificeerd

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 

Contact over een bedrijfsnoodplan

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek over het schrijven van een bedrijfsnoodplan. U kunt ook het formulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.