slide

Werkplekinspectie

Waarom uw werkplek laten inspecteren?

Als werkgever bent u verplicht om structureel toezicht te houden op de werkplek (artikel 8 Arbowet). Met werkplekinspecties toont u aan dat u deze verplichting serieus neemt. U signaleert hierdoor op tijd onveilige situaties en kunt daardoor ongevallen voorkomen. Bovendien bouwt u met werkplekinspecties een dossier op; mocht er toch een ongeval plaatsvinden, dan kunt u de Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappij laten zien dat u toezicht heeft gehouden.
 

Het voordeel van een onafhankelijke werkplekinspectie

Access.Safety kijkt met al haar ervaring onbevangen naar uw werkplek. Daardoor zien we meer gevaar dan iemand die vertrouwd is met de werkplek. Dat komt de veiligheid ten goede. Verder bespaart een onafhankelijke werkplekinspectie u ook nog eens tijd.
 

Hobéon SKO gecertificeerd

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 

Uw werkplekinspectie met een serviceovereenkomst geregeld

Met een service overeenkomst kunt u werkplekinspecties uitbesteden aan ons. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Bel of mail voor meer informatie over werkplekinspecties. U kunt ook het formulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.