slide

RI&E

Wat is een RI&E?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is hèt basisdocument als het om arbeidsveiligheid gaat. In de RI&E staan de werkzaamheden van uw bedrijf beschreven, welke risico’s en gevaren daarbij horen en welke maatregelen genomen zijn of nog moeten worden genomen om te voorkomen dat het mis gaat. Door op een gedegen wijze risico’s te inventariseren en te evalueren kunt u een actief veiligheidsbeleid voeren.
 

Drie redenen om een RI&E te laten maken:

• U voelt zich verantwoordelijk voor uw mensen. U wilt dat ze zich bewust zijn van de risico’s en de te nemen maatregelen zodat hun geen ongevallen overkomen of dat zij later geen gezondheidsproblemen krijgen zoals stoflongen, versleten knieën of gehoorbeschadiging.
• U denkt aan uw portemonnee. U heeft namelijk geen zin in uitval van productiecapaciteit, hogere ziektekosten, boetes van de Inspectie SZW en claims van letselschadeadvocaten.
• U wilt aan uw wettelijke verplichtingen voldoen. De Arbowet verplicht u om een RI&E op te stellen zodra u mensen op de loonlijst heeft staan of uitzendkrachten of zzp’ers inhuurt. Mocht er een ongeval plaatsvinden, dan vraagt de Inspectie SZW en vaak ook de verzekeringsmaatschappij ernaar.
 

Een praktische, bedrijfsspecifieke RI&E

Een RI&E is voor veel bedrijven een dikke map die nooit meer opengaat. Access.Safety pakt het anders aan. Onze RI&E’s worden praktisch en op maat gemaakt door een hoger veiligheidskundige (HVK) die uw bedrijf èn eventueel een externe werkplek bezoekt. Zo ontstaat een handzame, bedrijfsspecifieke, duidelijke RI&E die bruikbaar is in de praktijk.
 

Een overzichtelijke RI&E die voldoet aan alle wettelijke eisen

Access.Safety werkt volgens de IMA-A methode, welke erkend is door de Arbeidsinspectie. Uw RI&E voldoet dan ook aan alle eisen van bijvoorbeeld een VCA-bedrijfscertificering. De RI&E is inclusief toetsing door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige. Zo zijn uw verplichtingen goed afgedekt zonder dat u er omkijken naar heeft.
 

Hobéon SKO gecertificeerd

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 

Bespreek de mogelijkheden van een RI&E

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van een RI&E door Access.Safety? Bel of mail voor meer informatie. U kunt ook het formulier invullen. Eén van onze veiligheidsadviseurs neemt dan contact met u op.