slide

Is een RI&E verplicht?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is bijna altijd verplicht

De Arbowet (artikel 5) en de Inspectie SZW zijn heel duidelijk: de RI&E is verplicht voor iedere organisatie die mensen voor zich laat werken. Access.Safety sluit zich daar volledig bij aan: of het nu gaat om mensen in loondienst, ingehuurde ZZP’ers of stagiaires, iedereen moet veilig zijn werk kunnen doen. Of u een RI&E (ook wel ‘RIE’ genoemd) ook moet laten toetsen en of er verdiepende RI&E's nodig zijn, kan verschillen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal medewerkers dat u in dienst heeft, van de aard van uw werkzaamheden en of u ‘bijzondere groepen’ in dienst heeft.
 

Wat voor RI&E moet ik (laten) maken?

Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige of arbodienst. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers is toetsing niet verplicht, maar dan moet u wel gebruikmaken van een branche-RI&E. Access.Safety adviseert u om nooit te kiezen voor zo’n type RI&E. In de praktijk hebben wij namelijk vaak gemerkt dat een branche-RI&E niet volledig is en niet aan de wet- en regelgeving voldoet. Het zou zonde zijn als de Inspectie SZW tijdens een controle constateert dat uw RI&E toch niet compleet is. Als u kiest voor het maatwerk van onze arbodeskundigen, voorkomt u veel problemen (persoonlijke aansprakelijkheid, boetes van de Arbeidsinspectie, letselschadeclaims, etc.).
Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is altijd de eerste stap richting goede arbeidsomstandigheden. Vaak dienen er echter ook verdiepende RI&E’s te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als u werkt met gevaarlijke stoffen of als u bijzondere groepen medewerkers in dienst heeft. Het aantal verdiepende RI&E’s wordt pas tijdens het maken van de RI&E duidelijk. Het uitvoeren van dit soort verdiepende RI&E’s is verplicht volgens de Arbowet.
 

Wanneer is de RI&E niet verplicht?

We benoemden het hier boven al: de RI&E is verplicht voor iedere organisatie die mensen voor zich laat werken, dus ook als er uitzendkrachten, stagiaires, uitzendkrachten of ZZP’ers voor u werken. Iedereen die zich inzet voor uw bedrijf moet er van op aan kunnen dat ze veilig hun werk kunnen doen, zonder ziek te worden of gewond te raken. Zelfs als ze hun werk vanuit huis doen, bent u verplicht om de risico’s in kaart te brengen en te evalueren. Ook ZZP’ers hebben een RI&E nodig, behalve als ze nooit mensen (bijvoorbeeld andere ZZP’ers) inhuren of (tijdelijk) in dienst nemen.
 

Wat moet u verder niet vergeten?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie moet alle mogelijke gevaarlijke situaties in kaart brengen, evalueren én een Plan van Aanpak hebben om risico’s te voorkomen of in te perken. Het is dus erg belangrijk dat uw RI&E compleet is. Verder bent u verplicht de RI&E actueel te houden. Verandert er iets aan de werkzaamheden of wet- en regelgeving? Is er sprake van renovatie, verbouwing of verhuizing? Hoog tijd om de RI&E aan te passen! Als u hier aan denkt, voorkomt u hopelijk ingrijpen en/of eventuele boetes van de Inspectie SZW.
 

Een RI&E van Access.Safety voldoet aan alle wetten en regels

Het is u als het goed is duidelijk geworden dat u een RI&E heel serieus moet nemen. Wilt u de veiligheid en gezondheid van uw werknemers zo goed mogelijk geregeld hebben? Laat dit belangrijke document dan opstellen en toetsen door Access.Safety. Onze experts zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving en leveren altijd maatwerk.
Heeft u nog vragen over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? U mag ons altijd bellen of mailen, wij staan u graag te woord.