slide

Veiligheidskundige

Snel een tijdelijke veiligheidskundige in uw organisatie

U heeft tijdelijk een veiligheidskundige nodig in uw organisatie in verband met ziekte, drukte of een ongeval? Access.Safety leent haar veiligheidskundigen graag uit. Ze zijn op korte termijn inzetbaar, beschikken over vakkennis en hebben ruime ervaring in onder meer ongevalsonderzoek, bedrijfsnoodplannen, werkplekinspecties en toolboxen. Ook kunnen wij u bijstaan bij een bezoek van de nederlandse arbeidsinspectie of de werkzaamheden die voortvloeien uit het bezoek. De nieuwe aanpak (gedifferentieerde aanpak) is er namelijk op gericht dat een plan indiend waarbij het doel is dat herhaling van de overtreding / ongeval wordt voorkomen.
 

Hobéon SKO gecertificeerde veiligheidskundigen

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 

Meer informatie over detachering van veiligheidskundigen

Meer weten over de mogelijkheden en tarieven van onze veiligheidskundigen? Neem dan contact op. U kunt ook het formulier invullen. U wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs.