slide

Ongevalsonderzoek

De onderste steen boven

Elke dag gebeuren er in Nederland ongevallen op de werkvloer. Meteen willen diverse instanties weten wat de oorzaak is, hoe herhaling voorkomen kan worden en wie de schuldige is. Access.Safety beschikt over onderzoeksspecialisten die de feiten boven water halen aan de hand van interviews, foto’s en bewijsmateriaal.
 

Onze methoden van ongevalsonderzoek

 • MOOT-model
  MOOT staat voor Mens, Organisatie, Omgeving en Techniek. Deze factoren brengen we op logische wijze in kaart naar aanleiding van een ongeval.
 • Feitenboom
  Wat zijn de feiten van het ongeval en welke verbanden zijn er te leggen tussen deze feiten? Door deze zaken in kaart te brengen reconstrueren we als het ware het ongeval.
 • Bow-tie
  Een kwalitatieve analyse waarbij in kaart wordt gebracht welke risicofactoren er bestonden en welke maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat het misging.
 • Tripod (S137)
  Een uitgebreide en Arbeidsintensieve methode die ook gebruikt wordt door de Arbeidsinspectie. De Tripod-methode wordt voornamelijk toegepast bij ernstige ongevallen.
 

Hobéon SKO gecertificeerd

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 

Bedrijfsongeval? Neem direct contact op!

Access.Safety beschikt over specialisten die op zeer korte termijn op de plaats van het bedrijfsongeval aanwezig kunnen zijn. Neem direct contact op om hen in te schakelen.